Stan starań o miejsca postojowe dla naszych samochodów
Warszawa CHOMICZÓWKA IV, Kwitnąca / Bogusławskiego
Andrzej Gecow, Marek Goleń, pocz.: 21-12-2011 aktualizacja 25-06-2013, gecowt@gmail.com
(odsłoń czerwoną strzałką po prawej)

Zakończenie. (25 VI 2013)
Było Walne, a na nim nie było potrzebujących parkingu.
Podziękowanie za gościnność innym Koloniom.

Upłynął rok. (już 13 xii 2012)
1-Przepraszam Przewodniczącego KKIV pana Jarosława Bagińskiego.
2-Wstrzymanie prac i prośba o interwencję do Rady Nadzorczej.

Przed zebraniem KKIV 1 października 2012.
Stan prawny jest obecnie zadawalający co kosztuje opozycję około 3 jajka na miesiąc.

Walne Zgromadzenie 24 maja i po Walnym.
Zmotoryzowani mieszkańcy naiwnie założyli, że ich nieobecność mało zmieni, przecież jest nas tak dużo, na pewno przyjdą inni... - tak samo nie przyszli. Szukając teraz miejsca wieczorem, mogą mieć uzasadnioną pretensję - do siebie samych. Ja wszedłem do KKIV, ale...

Poprawka do p.17 i sugestie zmian reguł pracy Komitetu Kolonii IV.
Walne Zgromadzenie - cz. IV dotycząca naszej Kolonii IV odbędzie się 24 maja o godz. 18 w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” ul. Pabla Nerudy 1. Losy tej poprawki usuwającej blokadę finansowania parkingu oraz zagwarantowanie zgodnej z naszymi oczekiwaniami postawy Komitetu Kolonii IV w sprawie parkingu (bardzo istotnej z powodów proceduralnych), zależą od naszej obecności na tym zebraniu. Jeżeli nie przyjdziesz, to nie miej później pretensji do nikogo, że nie masz gdzie postawić samochodu, tylko do siebie. Prawo uczestnictwa mają tylko Członkowie Spółdzielni. "Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, celem okazania przy odbiorze mandatu, pod rygorem odmowy udziału w części Walnego Zgromadzenia."

Strona 1 p.1-2 sprawozdania KKIV z zebrania 2 kwietnia).
Strona 1 p.2-6 sprawozdania KKIV z zebrania 2 kwietnia).
Strona 2 p.7-9 sprawozdania KKIV z zebrania 2 kwietnia).
Komentarz do powyższego sprawozdania (18-04-2012).
Walne zebranie naszej kolonii iv odbędzie się 24 maja o godz 18. Zebranie to, na którym mają prawo głosu członkowie spółdzielni, wybierze KKIV na następną roczną kadencję. Nasze uczestnictwo w tym zebraniu jest pożądane bardziej, niż na obu zebraniach KKIV. Byłoby dobrze dopilnować by nasze żądanie parkingu w możliwie krótkim czasie było tu usłyszane i zaprotokołowane oraz żeby nowy KKIV był bardziej reprezentatywny w tym aspekcie i zobligowany do kontaktu z wyborcami. W tej sprawie proszę o telefony (601 260727) i maile gecowt@gmail.com.

Wstępne sprawozdanie z zebrania Komitetu Kolonii IV w dn. 2 kwietnia.
Przybycie na zebranie kilkudziesięciu Mieszkańców miało, jak oceniam, pozytywny wpływ na stanowisko KKIV, które jednak przedstawię po otrzymaniu go oficjalnie i na piśmie. (Wstawione 4-04-2012)

Koncepcja III - 71 miejsc, (Biuro projektowe Grafton Projekt).
Konieczne korekty Koncepcji III, 73 miejsca, AG. (nie sprawdzone przez biuro projektowe).
Koncepcja III parkingu i konieczne jej korekty będą rozpatrywane na zebraniu Komitetu Kolonii IV w dn. 2 kwietnia.
Zebranie odbędzie się o godz. 18 w Klubie Domino Bogusławskiego 6a. Opinia Komitetu jest cenna ze względu na utarte procedury, dlatego obecność na zebraniu nie tylko aktywnych "zielonych" jest bardzo pożądana. Poprzednio dobra frekwencja dała dobre wyniki. Koncepcja III z koniecznymi korektami powinna być na tym zebraniu skierowana do jak najszybszej realizacji. (Wstawione 26-03-2012)

Ciąg dalszy prac nad Koncepcją - stan do 6-03-2012.
W południowym krańcu są przewody ciepłownicze, których wpływ na wybór Koncepcji jest jeszcze ustalany. Nie wstrzymuje to jednak dalszych kroków na drodze do Projektu.

Koncepcja 4 - 90 miejsc, AG. (nie sprawdzona przez biuro projektowe).
Koncepcja 3 - 75 miejsc, AG. (nie sprawdzona przez biuro projektowe).
Koncepcja 2 - 51 miejsc, (Biuro projektowe Grafton Projekt).
Koncepcja 1 - 43 miejsc, (Biuro projektowe Grafton Projekt).
Proces powstawania 'koncepcji' - stan do 20-02-2012.
Koncepcje przygotowane przez biuro są eleganckie, ale dla nas chyba ważniejszym kryterium jest liczba miejsc.

Informacja o wizji lokalnej 16-01-2012 w miejscu przyszłego parkingu z udziałem biura projektowego.
W spotkaniu uczestniczyli: pan Prezes Szczepaniak i pan Strupiński z Działu Technicznego, pan Maciej Chmielewski z biura projektowego i ja - Andrzej Gecow. Rozważaliśmy możliwości jakie daje teren i w ich ocenie i wstępnych planach byliśmy zgodni. Biuro projektowe przystępuje do pracy nad koncepcją, której możemy oczekiwać za 2-3 tygodnie. Na jej podstawie Zarząd podejmie decyzje i prawdopodobnie zleci prace projektowe, które zwykle trwają od kilku do kilkunastu miesięcy.

Stanowisko dotyczące wyników zebrania złożone Prezesowi WSBM dn 12-01-2012.
Pan Prezes Szczepaniak przyjął nas sympatycznie, ze zrozumieniem i konstruktywnie. Już wcześniej, na podstawie wyniku zebrania 9.01, umówił się z firmą wykonującą projekty parkingów na poniedziałek 16.01 na wizję lokalną i omówienie projektu naszego parkingu „po wschodniej stronie drogi dojazdowej do pawilonu Bogusławskiego 6a”. Będę (AG) na tym spotkaniu. Na podstawie tego spotkania zarysuje się wstępny harmonogram realizacji parkingu.

Sprawozdanie z zebrania Komitetu Kolonii IV dn 9-01-2012
Dzięki frekwencji i opanowaniu licznie zgromadzonych Mieszkańców zebranie przebiegło konstruktywnie.

Informacja złożona 9-01-2012 w Ratuszu Bielan, Burmistrzowi i w Radzie Dzielnicy Bielany.
Burmistrzowi sytuacja została przedstawiona szerzej ustnie. Przyjął nasze problemy ze zrozumieniem. Straż Miejska formalnie nie może powstrzymać się od zgłaszanych interwencji.

Raport2 wywieszany 29-12-2011 i Raport2b wkładany do skrzynki to skrót poniższego.

Informacja złożona 21-12-2011 w WSBM "CHOMICZÓWKA" dla Komitetu Kolonii IV w celu wypracowania stanowiska Komitetu na zebraniu w Klubie Domino Bogusławskiego 6a dnia 9 stycznia 2012 o godz. 18.
Z powodu braku oficjalnego kontaktu do Komitetu pismo to zostało złożone według sugestii pana Prezesa w jego sekretariacie w celu przekazania go do Komitetu przed zebraniem 9 stycznia.
Opinia Komitetu jest cenna ze względu na utarte procedury, dlatego obecność na zebraniu nie tylko aktywnych "zielonych" jest bardzo pożądana. Organizacyjnie, jako organ doradczy reprezentujący poglądy mieszkańców, Komitet tym razem ma jednoznaczne dane o poglądach mieszkańców, różniące się zasadniczo od dotychczas szacowanych, jednak tak drastyczna zmiana może być trudna do przyjęcia i wymagać dostatecznej obecności większości.

Informacja z prośbą o wstrzymanie akcji do Naczelnika V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy ul. Szegedyńska 13a złożona 21-12-2011
Naczelnik przyjął pismo. W chwili rozmowy, po jego pierwszym przeczytaniu, jeszcze nie widział sposobu, w jakim miałoby ono wpłynąć na postawę Straży Miejskiej, która ma pilnować przestrzegania prawa (bez względu na sens, moralność i inne okoliczności. Nowa organizacja ruchu na naszym osiedlu została opracowana na wniosek legalnie działających władz WSBM "CHOMICZÓWKA", a Straż Miejska jest tu tylko wykonawcą tej woli.)

Informacja wstępna dla Prezesa WSBM "CHOMICZÓWKA" złożona 21-12-2011
Prezes Szczepaniak przyjął wyniki ankiety (wraz z listą podpisów) jako cenne poparcie swoich wysiłków dla zwiększenia liczby miejsc postojowych, zwykle torpedowanych przez nazbyt aktywne akcje "zielonych". Jednak czasowe wstrzymanie akcji Straży Miejskiej lub zmianę oznakowania musi głębiej przemyśleć, a przygotowanie i wykonanie parkingu musi jego zdaniem potrwać. Do tego stanowisko Komitetu Kolonii IV „jest niezbędne”.

Raport1 17-12-2011 Wyniki ankiety poparcia dla ww. "Petycji" (85,6% za; 10,3% brak sprzeciwu; 4,1% sprzeciw)
Raporty wywieszane były w dniach 17,18 i 19 grudnia. W budynkach Kwitnąca 5,7 i 9 oraz w I klatce Bogusławskiego 2 były systematycznie zrywane przez "uczciwych i życzliwych" sąsiadów kochających zieleń - metoda dbania o żywe istoty ponad 20-krotnej mniejszości (85,6/4,1) godna podziwu ze wzgłedu na rozsądek i dobro społeczne... Ta aktywna mniejszość „reprezentowała” nas przed Zarządem WSBM, w wyniku jej interes pracowicie i owocnie popierała Straż Miejska. (Przyjść na zebranie 9 stycznia!)

Petycja z dn.10-12-2011 w sprawie miejsc do parkowania w pobliżu bloków Bogusławskiego 2 i 4 oraz Kwitnąca 5, 7, 9 i 9a